Parafia pw. św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu

Klub Seniora u Szymona

Klub Seniora U Szymona

Klub seniora „U Szymona” działa od 26 lipca 2005r., członkami klubu są samotne osoby starsze, przeważnie po 78 roku życia. Obecnie jest nas 33 osoby, a naszym opiekunem jest ks. proboszcz Kazimierz Glama. Celem naszym jest głównie organizacja czasu wolnego osób starszych, aby poprzez wspólne spotkania i imprezy seniorzy mogli nabrać pozytywnej energii i optymistycznego nastawienia do życia, udaje nam się to poprzez różnorodność naszych spotkań.
Cotygodniowe spotkania odbywają się pod przewodnictwem naszego opiekuna w każdy wtorek w godzinach popołudniowych w salce parafialnej. Spotkania rozpoczynamy od wspólnej modlitwy, po której jest słodki poczęstunek i luźne rozmowy towarzyskie w czasie, których możemy porozmawiać o naszych codziennych troskach i radościach. Poruszamy również tematy dotyczące naszej wspólnoty parafialnej. Następnie odbywa się część artystyczna tematycznie związana z kościołem, państwem i kulturą. Po części artystycznej wspólnie śpiewamy pieśni kościelne, patriotyczne i biesiadne. Spotkania kończymy wspólnym odśpiewaniem pieśni „Zapada zmrok”. Dodatkowo organizujemy spotkanie opłatkowe, wielkanocne i z okazji uroczystości Św. Joachima i Anny.
Wspólnie również chodzimy do kina, do teatru i wyjeżdżamy na pielgrzymki i wycieczki. Odwiedziłyśmy już sanktuarium w Gietrzwałdzie, Licheniu, Matemblewie, Świętej Wodzie, Sokółce, Świętej Lipce, Kościerzynie, Rzucewie i Grudziądzu. Modliłyśmy się w katedrze w Pelplinie, Oliwie, Gnieznie i Fromborku. Byłyśmy na kalwariach w Wielu i Wejherowie, oraz w cerkwi, synagodze i siedzibie Radia Maryja.
Spotykamy się także przy okazji świąt kościelnych i ważnych uroczystości parafialnych, w których bierzemy czynny udział. Chętnie pomagamy księdzu proboszczowi w różnych pracach, gdy jest potrzebna nasza pomoc.