Parafia pw. św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu

Rada Parafialna

Rada Parafialna

Dnia 17 lutego 2013 roku przy Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Gdyni powołano Parafialną Radę Duszpasterską w 7 osobowym składzie. Rada obraduje pod przewodnictwem ks. proboszcza Kazimierza Glama. Spotkania nasze odbywają się w zależności od potrzeb (nie mniej niż 6 razy w roku) i zwołuje je zawsze ks. proboszcz. Do naszych zadań należy doradzanie proboszczowi i wspomaganie proboszcza w zakresie działań duszpasterskich oraz w zarządzaniu dobrami gospodarczo – materialnymi parafii. W trakcie spotkań ksiądz przedstawia nam problemy duszpasterskie, oraz plany remontowe i inwestycyjne, a my wyrażamy swoją opinię, która ma być pomocna w podejmowaniu decyzji przez ks. proboszcza.
Nasza działalność trwa dopiero kilkanaście miesięcy, ale staramy się czynnie działać i regularnie spotykać. Efektem naszych spotkań było omówienie i wykonanie przeglądu stanu technicznego dachu na Kościele, oraz sprawdzenie stanu istniejącej tam instalacji elektrycznej. Wykonanie nowego oświetlenia w prezbiterium i zawieszenie w kościele skarbonki, z której datki będą przeznaczane na potrzeby kościoła. Omówiliśmy również przebieg nabożeństwa Fatimskiego i wprowadziliśmy zmiany w jego organizacji. Wyznaczyliśmy również kolejne zadania do realizacji. W związku z tym, że nasz kościół jest zabytkiem będziemy składać pisma do konserwatora zabytków o pozwolenia na malowanie kościoła i renowacje drogi krzyżowej. Rada zobowiązała się również, że pomoże w znalezieniu odpowiedniego konserwatora do wykonania renowacji. Do następnego spotkania mamy czas na przemyślenie zabezpieczenia i konserwacji drzewostanu na cmentarzu parafialnym.
Służymy ks. proboszczowi nie tylko radą i wsparciem w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego, ale również czynnie działamy w naszej parafialnej rodzinie. Należymy do grup modlitewnych i parafialnych. Zawsze chętnie włączamy się w przygotowania uroczystości kościelnych i bierzemy czynny w nich udział. Pomagamy przy wystroju kościoła na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Dbamy również o porządek i wystrój naszej świątyni w ciągu roku.
Od wielu lat nasza wspólnota parafialna jest naszą drugą rodziną, stąd też potrzeba szczególnego zatroskania o jej życie, rozwój i codzienne funkcjonowanie. Jako przedstawiciele Parafialnej Rady możemy również dawać świadectwo naszego przywiązania do wiary i Kościoła.