Parafia pw. św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu

Krąg Biblijny

Krąg Biblijny

Wspólnota „Krąg Biblijny” istnieje od listopada 1995r. i powstał z pragnienia głębszego poznawania Pisma Świętego. Obecnie do naszego kręgu należy 15 osób. Opiekunem naszym i zarazem osobą prowadzącą nasze spotkania jest proboszcz ks. Kazimierz Glama. Spotykamy się raz w tygodniu w salce katechetycznej po wieczornej Mszy św.
Spotkania nasze rozpoczynamy od śpiewu „Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę” i modlitwy pod przewodnictwem ks. proboszcza. Każdy uczestnik ma do dyspozycji Pismo św. Starego i Nowego Testamentu, z którego odczytujemy fragmenty. Po odczytaniu rozważamy słowa Boga skierowane do nas i pozwalamy Bogu by do nas przemówił. Po przeczytaniu całego Pisma Świętego, za które dziękowaliśmy Bogu w 2005r. spotkania poświęcone były na rozważanie czytań i Ewangelii na najbliższą niedzielę. Od stycznia 2013r. rozpoczęliśmy na nowo czytanie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu.
W ciągu roku mamy dwa spotkania o uroczystym charakterze: opłatkowe przed Bożym Narodzeniem i wielkanocne w okresie świątecznym. Oprócz modlitwy i formacji duchowej mamy również czas na rozmowy o codziennych sprawach dotyczących naszej parafii. W miarę naszych możliwości staramy się czynnie uczestniczyć w życiu parafialnym i angażować się w prace dla parafii.
Dziękujemy Panu za to, że możemy wspólnie się spotykać, ponieważ dzięki naszej wspólnocie nie tylko się modlimy, ale również pogłębiamy naszą wiarę i wiedzę, bo Pismo Święte jest Słowem Bożym, żywym i skutecznym.