Parafia pw. św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka w naszej parafii działa od 16 lat i liczy 57 członków. Opiekunem naszej wspólnoty jest proboszcz ks. Kazimierz Glama. Spotkania formacyjne odbywają się, co miesiąc, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych. Rozpoczynamy zawsze od wspólnej Mszy Św. w kościele, a potem odbywają się wykłady zaproszonych gości w salce parafialnej. Rozważania formacyjne są zgodne z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce i Diecezji. Poprzez ukierunkowaną formację mamy możliwość pogłębiania naszego życia religijnego, intelektualnego, kulturalnego oraz ukierunkowania się na zadania apostolskie. Czynnie uczestniczymy w życiu parafii i jako nasze stałe działania możemy wymienić: organizację Mszy św. nad brzegiem morza z okazji święta Piotra i Pawła, przygotowanie i prowadzenie nabożeństwa majowego przy osiedlowym krzyżu ostatniego dnia miesiąca, organizację drogi krzyżowej brzegiem morza zakończonej Mszą św. w kościele Matki Bożej Licheńskiej w Babie Dołach, przygotowanie procesji z palmami, czynny udział w pieszych pielgrzymkach do Wejherowa i Swarzewa, uczestnictwo z pocztem sztandarowym w czasie ważnych uroczystości kościelnych, oraz przygotowanie i czynny udział w naszej, co miesięcznej Mszy św. Organizujemy również raz w roku wyjazd integracyjny w czasie, którego nie tylko odwiedzamy sanktuaria i wspólnie się modlimy, ale również możemy lepiej się poznać i wspólnie spędzić czas. Pozostałe inicjatywy naszego POAK to: przygotowanie i udział w czuwaniu w klasztorze sióstr służebniczek w wigilię Święta Chrystusa Króla zakończonego wspólną Mszą św., organizacja dnia Matki i spotkania opłatkowego dla członków i sympatyków AK, oraz zasponsorowanie relikwiarza Ojca Pio do naszego kościoła. Zajmujemy również stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a szczególnie reagujemy na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej. Czynnie angażujemy się w zbieranie podpisów pod każdą z możliwych akcji, które stają w obronie wartości, w jakie wierzymy i wyznajemy. Ostatnią taką akcją był list otwarty w obronie małżeństwa. Zamierzamy nadal pogłębić naszą formację duchową i zaznaczać naszą obecność w parafii poprzez czynny udział we wspólnocie parafialnej.