Parafia pw. św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu

Wiadomości archiwalne

Nawiązując do wcześniejszych Komunikatów Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i Kurii Metropolitalnej Gdańskiej, niniejszym dekretem wprowadzam w życie następujace postanowienia:

1. Podczas każdej Mszy Świętej i nabożeństw wewnątrz kościoła może przebywać maksymalnie 5 osób

2. Obowiązuje dyspensa wydana 13 marca br. od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Osoby, które z niej korzystają, proszę o duchową łaczność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

3. Proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godz. 20,30 (bez udziału wiernych) odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich domach rodzinnych odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

4. Zawieszam wspólne celebrowanie nabożeństwa: Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne; a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

5. Zawieszam spotkania formacyjne, kursy, wszelkie formy rekolekcji, pielgrzymki, sakrament bierzmowania i wizytacje, spotkania grup duszpasterskich oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.

6. Szczególnie zachęcam do otwarcia kosciołów z możliwoscią indywidualnej Adoracji Najświętszego Sakramentu i przystąpienia do sakramentu Pokuty i Pojednania.

Dekret wchodzi w życie z dniem dzisiejszym i obowiązuje do odwołania.

Ks. Sławoj Leszek Głódź Arcybiskup Metropolita Gdański