Parafia pw. św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu

Wiadomości archiwalne

show_img.php.jpg

15 kwietnia br. NIEDZIELA BIBLIJNA rozpocznie X Tydzień Biblijny (15 - 22 kwietnia).

Będzie mu towarzyszyło hasło związane z rokiem duszpasterskim: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Nawiązuje ono do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc. I – jak pisze św. Łukasz: „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże” (por. Dz 4,31).

5ac8d36c2f370365517671.jpg

Niedziela Miłosierdzia Bożego (8 kwietnia br.) - śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty.

zmartwychwstanie 2.jpg

ALLELUJA ! ALLELUJA !

Zmartwychwstał Jezus, nasza nadzieja! Niech paschalna radość będzie Twoją radością. Niech Paschalne zwycięstwo będzie Twoim zwycięstwem. Niech wiara w Zmartwychwstałego będzie Twoim błogosławieństwem. Nieś z odwagą i nadzieją wielkanocne przesłanie tym wszystkim, których Bóg stawia na Twojej drodze!

Życzymy wielu łask Bożych ! Wasi duszpasterze

6d699543c564f20f65763303997cfa0f — kopia.jpg

Czcigodni Kapłani!

W dniu, w którym został ustanowiony Sakrament Kapłaństwa, pragniemy gorąco podziękować za Wasze świadectwo życia i całkowitego oddania się Bogu, za wszelki trud, starania i serce włożone w trudną pracę duszpasterską. Życzymy samych życzliwych ludzi wokół, obfitych darów Ducha Świętego i niech Boże błogosławieństwo towarzyszy Wam na dalsze lata posługi kapłańskiej. Szczęść Boże!