Parafia pw. św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu

Wiadomości archiwalne

Zapraszamy na transmisje na żywo z naszego kościoła:

 • Wielka Środa (8.04) Msza Święta godz. 18,00
 • Wielki Czwartek (9.04) Msza Wieczerzy Pańskiej godz. 18,00
 • Wielki Piątek(10.04) Koronka do Miłosierdzia Bożegi i Droga Krzyżowa godz. 15,00
 • Wielki Piątek(10.04) Liturgia na cześć Męki Pańskiej godz. 18,00
 • Wielka Sobota (11.04) Msza Wigilii Paschalnej godz. 18,00
 • Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (12.04) Msza Święta Rezurekcyjna godz. 6,00
 • Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (12.04) Msza Święta godz. 10.00

Różaniec codziennie godz. 20,30

Gorąco zapraszamy do wspólnej modlitwy !

W Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów. Zamiast tego polecamy obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym. Liturgii domowej może przewodniczyć ojciec, matka bądź ktoś z domowników. Tekst obrzędu proszę pobrać z zakładki "Głos ks. Proboszcza". Należy żywić nadzieję, że taka jednorazowa sytuacja wzbudzi w nas refleksję na temat wartości modlitwy wspólnotowej i większego szacunku do kultywowanych tradycji.

BIURO PARAFIALNE w najbliższym czasie będzie nieczynne.

W sprawach nagłych: sakramentu namaszczenia chorych i pogrzebu prosimy o kontakt telefoniczny - tel.794-118-986

Ksiądz pełni dyżur pod telefonem (58) 665-00-63 w godzinach pracy biura parafialnego.

Na prośbę parafian podajemy numer konta parafialnego na który można wpłacać ofiary, które wspomogą funkcjonowanie parafii i kościoła parafialnego:

Parafia pw. Św. Michała Archanioła
ul. Płk. Dąbka 1
81-107 Gdynia

PKO Bank Polski 11 1440 1387 0000 0000 1444 9067
z dopiskiem: „darowizna na cele kultu religijnego”.

DEKRET METROPOLITY GDAŃSKIEGO O CELEBRACJI WIELKIEGO TYGODNIA I TRIDUUM PASCHALNEGO W STANIE EPIDEMII

 • w Niedziele Palmową nie będzie błogosławieństwa palm,
 • wszystkie celebracje Triduum Paschalnego będą sprawowane bez udziału wiernych, z wyjątkiem koniecznej asysty liturgicznej, która stanowić będzie reprezentację Ludu Bożego,
 • w Wielkim Tygodniu, kościoły mają być otwarte, umożliwiając wiernym indywidualną modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu i przystąpienie do sakramentu pokuty,
 • wyjątkowo w tym roku nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu w „Ciemnicy”,
 • w Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów,
 • w tym roku nie będzie procesji rezurekcyjnej,
 • ponieważ w tym roku odbycie spowiedzi przed Świętami Wielkanocnymi, w niektórych wypadkach może być utrudnione, istnieje w takiej sytuacji możliwość skorzystania z uzyskania odpuszczenia grzechów przez akt żalu doskonałego,
 • na wypełnienie przykazania kościelnego dotyczącego przyjęcia Komunii Świętej w okresie wielkanocnym jest czas do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, która w tym roku przypada 7 czerwca.

Wszystkim z serca błogosławię

+Sławoj Leszek Głódź Arcybiskup Metropolita Gdański

DRODZY WIERNI !

W związku z decyzją Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. związaną ze stanem epidemii w Polsce

Liczba uczestników Mszy Świętej, nabożeństw i Adoracji Najświętszego Sakramentu nie może przekraczać 5 osób, dlatego prosimy o skorzystanie z dyspensy Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego i modlitwę w domach, biorąc udział we Mszy Świętej transmitowanej w telewizji, radiu czy interenecie . Przypominamy o możliwości przyjęcia komunii duchowej.

Do uczestnictwa w Mszach świętych w kościele zapraszamy w pierwszej kolejności te osoby, które zamówiły intencję mszalną z zachowaniem obowiązujących rozporządzeń. Do kościoła wchodzimy drzwiami od zakrystii. Pozostałych wiernych gorąco prosimy o rodzinną modlitwę w intencji chorych i cierpiących oraz o ustanie epidemii. Prosimy także o wrażliwość na tych parafian, którzy być może potrzebują pomocy i wsparcia.

Dziękujemy za zrozumienie!

Wasi Duszpasterze

JAK DOBRZE PRZEŻYĆ MSZĘ ŚWIĘTĄ ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW?

 • Aktywne uczestnictwo we Mszy Świętej transmitowanej przez radio, telewizję czy internet wymaga przede wszystkim skupienia. Duchowa łączność mimo fizycznej nieobecności w kościele oznacza nastawienie się na przeżywanie Eucharystii, zjednoczenie z Panem, słuchanie Jego słowa.
 • Duchowej łączności i aktywnego uczestnictwa w transmisji Mszy Świętej nie da się osiągnąć wykonując równolegle inne czynności – np. gotując obiad, prowadząc domowe rozmowy czy przeglądając Facebooka. Dobrze przeżyta Eucharystia to ta, na której skupimy nasze myśli i zaangażujemy serce, a nie tylko odsłuchamy „przy okazji” czy „w tle”.
 • Transmisja powinna być zawsze na żywo – nie można odtwarzać Eucharystii. Kościół zachęca nas, żeby transmisje Mszy Świętych przeżywać w domach wspólnie, w gronie rodzinnym. Warto przy tym zaznaczać ten wyjątkowy moment niedzieli przez odświętny strój; podobnie jak w kościele, wyłączyć na ten czas telefon.
 • Dla duchowego uczestnictwa ważne jest również zaangażowanie w śpiew czy odpowiedzi w dialogu z celebransem. Pomocne będzie także przyjmowanie postawy takiej, jak w czasie liturgii przeżywanej w kościele, czyli np. wstając na Ewangelię czy klęcząc w trakcie modlitwy eucharystycznej.
 • Nie mając możliwości przyjęcia Komunii Świętej sakramentalnie, poprzez spożycie Ciała i Krwi Chrystusa, można Ją przyjąć duchowo.

Na podstawie artykułu ks. dr. Krzysztofa Porosło

KOMUNIA DUCHOWA

 • Istnieje możliwość przyjmowania Komunii w sposób duchowy. Kongregacja Nauki Wiary w dokumencie z 1983 r. stwierdziła, że chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii (zob. Kongregacja Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale, 6.08.1983, 4.).
 • Praktyka Komunii duchowej w nauczaniu Kościoła dotyczy zwłaszcza chrześcijan cierpiących z powodu prześladowań czy braku kapłanów, ale zaleca się ją także wszystkim, którzy z innych, obiektywnych względów nie mogą uczestniczyć we Mszy świętej, na przykład chorym, czy uwięzionym. Aktualna sytuacja związana z pandemią i możliwością zarażania się wpisuje się w katalog wyżej wymienionych przyczyn aktów Komunii duchowej.
 • Mogą ją przyjmować wszyscy, także ci, którzy przyjęli Komunię Świętą w danym dniu w kościele. Co więcej, można ją praktykować wielokrotnie w ciągu jednego dnia, gdyż celem życia chrześcijańskiego jest nieustanne zjednoczenie z Bogiem.
 • Należy przypomnieć, że Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi.
 • Choć Komunia duchowa jest ograniczona tylko do wewnętrznego aktu wiary, jednak może przynieść pogłębienie więzi z Jezusem, pomóc w walce z pokusami i uwrażliwić na innych ludzi.
 • Możliwość przyjęcia Komunii duchowej mają wierni zgromadzeni zarówno w świątyni, jak również uczestniczący we Mszy Świętej transmitowanej przez media, a także chorzy i cierpiący.
 • W przyjmowaniu Komunii w formie duchowej trzeba uwzględnić trzy elementy:
  1. wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii;
  2. wzbudzić miłość ku Niemu;
  3. wzbudzić pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.

STOLICA APOSTOLSKA UDZIELA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII

Wierni, którym odpust zupełny może być udzielony:

 • cierpiący na koronowirusa, przebywający na kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalu lub we własnym domu;
 • pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy opiekujący się chorymi na koronawirusa;
 • ofiarujący nawiedzenie Najświętszego Sakramentu lub Adorację Eucharystyczną lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie Różańca Świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie;
 • będący w niebezpieczeństwie śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się.

Warunki, które wierny winien spełnić celem otrzymania odpustu zupełnego:

 • nie być przywiązanym do jakiegokolwiek grzechu;
 • być zjednoczonym duchowo na modlitwie poprzez środki masowego przekazu podczas celebracji Mszy Świętej, Różańca Świętego, Drogi Krzyżowej lub innej formy pobożności
 • lub przynajmniej odmówić Wyznanie Wiary, Ojcze nasz i pobożne wezwania do Najświętszej Maryi Panny, przy jednoczesnym ofiarowaniu tej próby w duchu wiary w Boga i miłości wobec bliźnich;
 • mieć wolę wypełnienia zwykłych warunków odpustu tak szybko, jak to będzie możliwe (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

UZYSKANIE PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘŻKICH W SYTUACJI NADZWYCZJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ

Akt żalu doskonałego

 • W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy, że „Indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierny, świadomy grzechu ciężkiego, dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem. Jedynie niemożliwość fizyczna lub moralna zwalnia od takiej spowiedzi. W takim wypadku pojednanie może się dokonać również innymi sposobami” (kan. 960).
 • Ogłoszony przez władze cywilne stan epidemii zagrażający ludzkiemu zdrowiu i życiu można uznać za niemożliwość zastosowania zwyczajnej formy sakramentu pokuty i pojednania. Zgodnie z nauczaniem zawartym w Katechizmie Kościoła Katolickiego, nadzwyczajnym sposobem pojednania się z Bogiem i Kościołem może być wzbudzenie aktu żalu doskonałego.
 • W Katechizmie czytamy: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości». Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (nr 1452).
 • Mając na uwadze powyższe nauczanie Kościoła wszyscy wierni, którzy ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii nie mogą w bliskości Świąt Wielkanocnych przystąpić do spowiedzi indywidualnej, otrzymają łaskę przebaczenia wszystkich grzechów, jeśli spełnią dwa konieczne warunki:
  1. żal doskonały
  2. postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, jak to tylko będzie możliwe.
 • Akt żalu doskonałego daje człowiekowi stan łaski uświęcającej, w którym może przyjmować Komunię Świętą (sakramentalnie lub duchowo).
 • Należy przypomnieć jeszcze jedną dyspozycję zawartą w Kodeksie Prawa Kanonicznego: Wierny, aby otrzymać zbawczy środek sakramentu pokuty, powinien być tak usposobiony, by odrzucając grzechy, które popełnił, i mając postanowienie poprawy nawracał się do Boga (kan. 987). Przed aktem żalu doskonałego należy więc uczynić rachunek sumienia i postanowić poprawę odrzucając popełnione grzechy i nawracając się do Boga.

Przypominamy również, że czas na wypełnienie trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą”), zgodnie z decyzją Episkopatu Polski rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa aż do niedzieli Trójcy Świętej, która w tym roku przypada 7 czerwca.

Nawiązując do wcześniejszych Komunikatów Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i Kurii Metropolitalnej Gdańskiej, niniejszym dekretem wprowadzam w życie następujace postanowienia:

1. Podczas każdej Mszy Świętej i nabożeństw wewnątrz kościoła może przebywać maksymalnie 5 osób

2. Obowiązuje dyspensa wydana 13 marca br. od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Osoby, które z niej korzystają, proszę o duchową łaczność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

3. Proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godz. 20,30 (bez udziału wiernych) odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich domach rodzinnych odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

4. Zawieszam wspólne celebrowanie nabożeństwa: Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne; a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

5. Zawieszam spotkania formacyjne, kursy, wszelkie formy rekolekcji, pielgrzymki, sakrament bierzmowania i wizytacje, spotkania grup duszpasterskich oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.

6. Szczególnie zachęcam do otwarcia kosciołów z możliwoscią indywidualnej Adoracji Najświętszego Sakramentu i przystąpienia do sakramentu Pokuty i Pojednania.

Dekret wchodzi w życie z dniem dzisiejszym i obowiązuje do odwołania.

Ks. Sławoj Leszek Głódź Arcybiskup Metropolita Gdański

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

 • osobom w podeszłym wieku,
 • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.)
 • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Informujemy, iż Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański takiej dyspensy udziela.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.