Parafia pw. św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XV Niedziela Zwykła – 14 lipca 2019

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża się nie tylko przez gesty, ale sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na człowieka uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu podczas każdej Eucharystii.

WSPOMNIENIE NMP Z GÓRY KARMEL

We wtorek wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z góry Karmel. Z tej okazji zachęcamy wszystkich do świadomego noszenia przy sobie znaków przynależności do Chrystusa. Jednym z tych znaków jest szkaplerz lub medalik zawieszony na szyi albo noszony w kieszeni ubrania. Przypominamy, że taki znak powinien być pobłogosławiony przez kapłana i noszony w godny sposób. Pamiętajmy o słowach Chrystusa: „kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, do tego Ja przyznam się przed Ojcem moim”. Po wieczornej Mszy św. poświęcimy szkaplerze, które należy indywidualnie nabyć.

WAKACJE

Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary i nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata.

MODLITWA

W naszych modlitwach pamiętajmy o tych z naszych rodzin i z naszej wspólnoty parafialnej, którzy wyjechali w różne zakątki świata, zwłaszcza o dzieciach i młodzieży. Niech po dobrym wypoczynku i bez uszczerbku na duchu szczęśliwie powrócą do domu.

PRASA KATOLICKA

Czas urlopów i wakacji wykorzystajmy na pogłębienie naszej wiedzy religijnej przez lekturę prasy katolickiej, dobrych książek wyjaśniających prawdy wiary czy też oglądanie wartościowych programów telewizyjnych. Interesujmy się tym, co dzieje się w życiu Kościoła nie tylko w naszej parafialnej wspólnocie czy diecezji, ale także w Kościele powszechnym. W zakrystii można nabyć gazetę „Gość Niedzielny”

INFORMACJE

W czasie wakacji (lipiec i sierpień) w środy nie ma adoracji Najświętszego Sakramentu.

Biuro parafialne w lipcu i sierpniu jest czynne w poniedziałek od godz. 19,00-19,30, we wtorek od godz. 8,30-9,00 i w środę od godz. 16,00-17,00.

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszła do wieczności: +Marzena Lallowska l.49 Polećmy ją miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek …