Parafia pw. św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

V Niedziela Zwykła – 15 lipca 2018

Pan Jezus wysłał swoich uczniów na pierwszą misję. Wyposażył ich obficie w dary duchowe. Cały Kościół do dzisiaj jest wyposażony w te duchowe dary, szczególnie pod postacią sakramentów świętych. Możemy z nich owocnie korzystać tylko wtedy, gdy zaufamy Jezusowi.

WSPOMNIENIE NMP Z GÓRY KARMEL

Jutro wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z góry Karmel. Z tej okazji zachęcamy wszystkich do świadomego noszenia przy sobie znaków przynależności do Chrystusa. Jednym z tych znaków jest szkaplerz lub medalik zawieszony na szyi albo noszony w kieszeni ubrania. Przypominamy, że taki znak powinien być pobłogosławiony przez kapłana i noszony w godny sposób. Pamiętajmy o słowach Chrystusa: „kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, do tego Ja przyznam się przed Ojcem moim”. Po wieczornej Mszy św. poświęcimy szkaplerze, które należy indywidualnie nabyć.

WAKACJE

Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary i nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata.

PRASA KATOLICKA

Czas urlopów i wakacji wykorzystajmy na pogłębienie naszej wiedzy religijnej przez lekturę prasy katolickiej, dobrych książek wyjaśniających prawdy wiary czy też oglądanie wartościowych programów telewizyjnych. Interesujmy się tym, co dzieje się w życiu Kościoła nie tylko w naszej parafialnej wspólnocie czy diecezji, ale także w Kościele powszechnym. W zakrystii można nabyć gazetę „Gość Niedzielny”

MODLITWA

W naszych modlitwach pamiętajmy o tych z naszych rodzin i z naszej wspólnoty parafialnej, którzy wyjechali w różne zakątki świata, zwłaszcza o dzieciach i młodzieży. Niech po dobrym wypoczynku i bez uszczerbku na duchu szczęśliwie powrócą do domu.

INFORMACJE

W czasie wakacji (lipiec i sierpień) w środy nie ma adoracji Najświętszego Sakramentu.

Biuro parafialne w lipcu i sierpniu jest czynne w poniedziałek od godz. 19,00-19,30, we wtorek od godz. 8,30-9,00 i w środę od godz. 16,00-17,00.

ZBIÓRKA

Dzisiaj w III niedzielę miesiąca zbieramy ofiary do puszek na renowację kościoła.

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do wieczności:

+Andrzej Sawicki l.62, Lars Hornburg l. 73, Barbara Iwaniak l. 51

Polećmy ich miłosierdziu Bożemu „Wieczny odpoczynek …”